Tin tức

Docker là gì?

Là một công cụ tạo môi trường được "đóng gói" (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy. Một số developer thường tạo sẵn các môi trường này, và upload lên mạng để mọi người lấy về dùng, và mấy cái này gọi là các Images

Quy chuẩn đặt tên trong lập trình

Trong lập trình quy chuẩn đầu tiên cần đưa ra là quy chuẩn cho việc đặt tên. Có hàng tỉ thứ cần đặt tên trong lập trình, nói chơi vậy thôi chứ phân loại ra khoảng hơn chục thôi à, ví dụ như tên Class, tên biến, tên phương thức, tên thuộc tính… Có 3 chuẩn để đặt tên là underscore, camelCase và PascalCase.

Software outsourcing company in vietnam

The market for Vietnam software outsourcing companies is growing at an unprecedented speed, with big players and start-ups of all sizes. As well as boosting the economy and creating more job opportunities for Vietnamese IT talents, this trend somehow raises the confusion of customers coming from everywhere around the world when they come to the Vietnamese market: which IT outsourcing services provider can I rely on? The quest for a suitable partner for a software project has never been harder.

Tìm hiểu về composer update composer install?

bản cập nhật trình soạn nhạc chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn 'phát triển', để nâng cấp các gói dự án của chúng tôi. cài đặt trình soạn nhạc chủ yếu được sử dụng trong 'giai đoạn triển khai' để cài đặt ứng dụng của chúng tôi trên máy chủ sản xuất hoặc trên môi trường thử nghiệm, sử dụng cùng các phụ thuộc được lưu trữ trong trình soạn nhạc.

Microservices là gì?

Microservices nhưng hiểu theo cách đơn giản thì, microservice là một kiếu kiến trúc phần mềm. Các module trong phần mềm này được chia thành các service rất nhỏ (microservice). Mỗi service sẽ được đặt trên một server riêng -> dễ dàng để nâng cấp và scale ứng dụng.

Hướng dẫn tăng view cho website

Phần mềm tăng lượt xem website, tăng lượt View website. Với phần mềm tăng lượt View iClick hoàn toàn tự động, lượt truy cập website tăng thật sự không phải lượt truy cập ảo, có thời gian xem trang giảm tỉ lệ thoát. Không lo Google dòm ngó và phạt website của mình.

Showing 1-20 of 36 items.